רוני לוריאן, מייסד ובעלים,  מדריך קייט מוסמך

TEAM

ים לוריאן, מנהל מועדון,  מדריך גלישת גלים, מוסמך וינגייט