לידיעתכם להשלמת ההרשמה יש לסגור תשלום וזמני פעילות מול המועדון טלפונית

לידיעתכם להשלמת ההרשמה יש לסגור תשלום וזמני פעילות מול המועדון טלפונית